Dr. Derya Derince Zorlu

Akapuntur

Acus İğne, Punctura Delmek demektir. Akupunktur ilaçsız bir tedavi yöntemidir.

Akupunktur tedavisinin başlangıcı insanlığın taş devrinde yaşadıkları dönemlere kadar uzanmaktadır. Yapılan kazılarda taş akupunktur iğnelerine ve akupunkturun resmedildiği eserlere ulaşılmıştır. M.Ö 1000 yıllarına ait yapılan kazılarda akupunktur iğneleri bulunmuştur. M.Ö 4. yüzyılda Hipokrat,tedavi için kulak kepçesinde belli noktaları kullandığına dair belgeler mevcuttur. M.Ö 200 yılında akupunktur hakkında Çin’de Sarı İmparator’un İç Hastalıkları kitabı yazılmıştır. Bu, bu alanda yazılmış ilk kitaptır.

Akupunktur aslında ilk kez Uygur Türkleri tarafından uygulanmıştır.

İbn-i Sina’nın da tedavide, nabız muayenesini ve akupunktur noktalarını kullandığına dair kitaplarında bilgiler mevcuttur.

1465’te Şerafettin Sabuncuoğlu’nun yazdığı kitabındada bazı önemli akupunktur noktaları resmedilmiştir. 17. yüzyıldaAvrupa’ya gelmiştir. Amerika’ya gelmesi ise ancak 20. yüzyılda olmuştur.

Felsefesi

Qi, "güç" veya "yaşamsal madde" olarak tanımlanabilir ve canlı varlıkların fonksiyonlarını kontrol edip yönetir. Vücudun her yerinde bulunur ve kesintisiz bir şekilde tüm meridyenlerde dolaşır. İnsan vücudunda 12 çift, 2 tek olmak üzere toplam 14 meridyen vardır. Ayrıca ekstra meridyenler de vardır. Qi bu meridyenlerde belli bir sıraya göre akar. Bu döngü 24 saatte tamamlanır. Bu döngünün ritminin bozulması, durağanlaşması veya tıkanması ile hastalıklar ortaya çıkar. Akupunktur vücutta bozulan dengeyi yerine getirir. Vücudun iyileşme kapasitesini harekete geçirir.

Burada Paracelcus un "Hiçbir hayat sadece dış hekimin çabalarıyla varolamaz; dış hekim, iç hekime yardımcı olabilir" değinmeden geçemeyeceğim.

YİN / YANG: Birbirine zıt ve birbiri içinde olan birbirini tamamlayan iki kavramdır. Gece-gündüz, soğuk-sıcak, acı-tatlı gibi zıtlıkların birbirini tamamladığı gibi evrende de yinyang birbirini tamamlar. Yin soğuk, yang sıcaktır. Yin gece, yang gündüzdür. Yin aşağı yang yukarıdır.

Etki mekanizması

Vücuttaki akupunktur noktaları diğer noktalara kıyasla uyarımlara karşı daha hassastır. Bu bilimsel olarak gösterilmiştir.Böylece ağrıda birçok nörotransmitterlerin salınmasına neden olur.

Akupunkturun kabul edilen etkileri

1-Analjezik Etki (AĞRI KESİCİ ETKİ)
2-Homeostatik Etki (DENGELEYİCİ ETKİ)
3-İmmüniteyi Arttırıcı Etki (BAĞIŞIKLIĞI GÜÇLENDİRİCİ ETKİ)
4-Sedatif Etki (SAKİNLEŞTİCİ ETKİ)
5-Motor İyileştirici Etki

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) de 1970 yılında akupunkturu resmi tedavi metodu olarak kabul etmiş ve bugün 80’den fazla rahatsızlıkta akupunktur tedavisinin etkinliğini onaylamıştır.

Akapuntur Nedir ve Nasıl Yapılmaktadır?

Akupunkturda nabız ve dil muayenesi önemlidir. Buradan elde edilen bilgiler, hastanın yakınmaları, cilt rengi, şikâyetlerinin süresi vb. gibi bulgular sonucunda patolojinin derinliği ve hangi meridyenleri etkilediği hakkında bir fikir sahibi olunur. Sonrasında vücuttaki meridyenler üzerindeki, her hastanın muayenesine göre değişen, özel akupunktur noktalarına çok ince altın, gümüş yada çelik iğne uygulanır. Bu iğneler yaklaşık 20-30 dk. vücutta durmaktadır. İğneler steril ve tek kullanımlıktır.

Seanslar hastalığın durumu ve süresine göre değişmekle birlikte ortalama 8-12 seanstır.

Tedaviler arasındaki süre hastalığa bağlı olarak 3 ile 7 gün arasında değişmektedir

Sık Sorulan Sorular

What do you recommend for sensitive skin?
How should I test your products to make sure I can use them?
Can I use your products on my infant or child?
When will I see results?